نگاهی کلی به بازار

شاخص کل 1,488,212.73 -8749.95
شاخص کل (هم وزن) 450,466.37 -1443.07
اطلاعات قیمت 1400/06/24 18:58:51
تعداد معاملات
ارزش معاملات B
حجم معاملات B
شاخص کل 21,997.11 -248.85
اطلاعات قیمت 1400/06/24 17:9:19
تعداد معاملات
ارزش معاملات B
حجم معاملات B
1,488,212.73
-8749.95
450,466.37
-1443.07
2,252,776.33
-12875.59

دریافت آخرین تحلیل ها از نماد های مختلف

امکان مشاهده ی تحلیل ها از نماد های مختلف

خبر های روزانه بورس

اخبار و تحلیل های ویژه بورس

دیده بان اطلاعات بنیادی

نماد
قیمت فعلی تابلو(ریال)
فروش ماه قبل(میلیون ریال)
فروش ماه جاری(میلیون ریال)
درصد رشد فروش نسبت به ماه قبل
درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل
درصد رشد نسبت به میانگین سال قبل
فروش برآوردی یا کارشناسی سالانه(میلیون ریال)
فروش سال قبل(میلیون ریال)
درصد تحقق فروش ماه جاری
حاشیه سود
P/E شرکت
P/E صنعت
Eps پیش بینی شده شرکت(ریال)
Eps تحلیل کارشناسی(ریال)
جدید
112,080 8,710,887 6,042,444 -31 % 22 % 10 % 92,575,869 65,623,854 6 48 % 7.96 8.25 14,084 22,218
جدید
7,984 585,246 575,790 -2 % -169 % 68 % 6,801,216 4,102,734 8 14 % 49.28 0.00 162 666
146,136 4,018,030 2,106,100 -48 % 156 % 36 % 30,594,338 18,487,006 6 20 % 15.22 0.00 9,604 20,396
2,976 312,295 340,574 9 % 66 % -5 % 4,444,106 4,321,736 7 8 % 36.74 15.48 81 44
5,910 427,149 376,970 -12 % 53 % 55 % 4,719,906 2,901,497 7 -14 % -6.12 0.00 -951 -4,458
52,150 172,695 255,948 48 % 49 % 42 % 2,965,636 2,153,000 8 15 % 62.68 12.03 832 376
4,298 170,808 156,004 -9 % 1347 % 5 % 2,246,457 1,774,185 6 3 % -66.94 0.00 -1,148 484
19,500 397,190 457,319 15 % -3 % 6 % 6,018,631 5,136,947 7 11 % 12.99 12.03 1,501 610
19,570 173,612 221,461 28 % 109 % 52 % 2,055,485 1,740,478 10 21 % 26.59 15.27 736 863
77,970 2,157,256 1,259,796 -42 % 68 % 7 % 23,108,544 14,000,772 5 2 % 48.49 -9.70 1,608 1,425
38,396 279,960 277,118 -1 % -191 % 80 % 3,480,432 1,839,050 7 36 % 12.24 11.64 3,137 4,176
158,350 10,395,864 25,098,648 141 % 182 % 556 % 196,839,878 45,854,723 12 62 % 8.49 8.25 18,656 20,340
8,020 1,000,800 331,100 -67 % -63 % -58 % 11,641,874 9,558,057 2 34 % 15.98 -9.70 502 434
15,422 435,851 527,350 21 % 232 % 49 % 5,489,616 4,246,792 9 45 % 8.44 8.68 1,828 2,352

اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند

با داشتن اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند در هر زمان و هر مکانی از آخرین تحلیل های شرکت ها و نماد های مختلف با خبر شوید.

اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند

سبد خرید من

جمع کل : ریال

جهت مشاهده ی تحلیل هر نماد ، نماد مورد نظر را جستجو نمایید.